Tuyển tư vấn

Ban điều phối Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang (do Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế – IFAD tài trợ) có kế hoạch tuyển chọn tư vấn cá nhân trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc tư vấn về đánh giá và đề xuất cải thiện hoạt động của các nhóm tiết kiệm – vay vốn.

Trân trọng kính mời các ứng viên quan tâm nộp Hồ sơ lý lịch khoa học bằng tiếng Việt cho chúng tôi qua đường email tại địa chỉ: ridptq@hn.vnn.vn, hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Số 16, Lý Thánh Tông, Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

Hạn cuối nhận hồ sơ: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2013.

Kết quả đánh giá Hồ sơ lý lịch khoa học và tuyển chọn tư vấn sẽ được thông báo tới các ứng viên qua đường email hoặc đường điện thoại.

Thông tin chi tiết xem tại đây