CRD tuyển Tư vấn

Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam(CRD) cần tuyển Tư vấn tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong bảo vệ trẻ em”, làm việc tại Đà Nẵng.

Liên hệ: Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Điện thoại: +234 3 529749; Số máy lẻ: 108

Email: anhdl@crdvietnam.org (Ms. Lan Anh)

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây