Energies Sans Frontières tuyển TNV

Tổ chức Energies Sans Frontières tuyển tình nguyện viên phụ trách truyền thông tại TP Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: info@esf-vietnam.com.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 1/12/2019

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.