Blue Dragon tuyển Quản lý truyền thông và gây quỹ

Tổ chức Blue Dragon đang tuyển 01 Quản lý truyền thông và gây quỹ, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: jobs@bdcf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây