Oxfam tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Oxfam hiện đang cần tuyển Cán bộ dự án về quản trị, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi CV và thư ứng tuyển đến: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn ứng tuyển: 20/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.