WVV tuyển Quản lý

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ quản lý Phòng Văn hóa Nhân dân, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây