GREAT Program tuyển TTS Truyền thông

Chương trình Aus4Equality|GREAT hiện đang cần tuyển Thực tập sinh Truyền thông làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi CV và thư ứng tuyển đến: aus4equalityrecruitment@gmail.com.

Hạn ứng tuyển: 20/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.