Habitat tuyển Cán bộ truyền thông

Tổ chức Habitat đang tuyển dụng 01 Cán bộ truyển thông làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm gửi CV và thư ứng tuyển đến: application@habitatvietnam.org.

Hạn ứng tuyển: 15/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.