Good Neighbors tuyển Cán bộ gây quỹ

Tổ chức Good Neighbors đang cần tuyển 01 Cán bộ gây quỹ làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển đến: recruitment@gni.org.vn

Hạn ứng tuyển: 20/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.