GGGI tuyển Điều phối dự án

Viện Phát triển xanh toàn cầu (GGGI) đang tuyển 01 Điều phối dự án đầu tư xanh.

Ứng viên quan tâm đăng ký theo hướng dẫn trên website.

Hạn chót nộp hồ sơ: 17/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.