Liên hoan phim “Những câu chuyện về nước”

Mời các bạn đến với “Những câu chuyện về nước” trong Liên hoan phim và ý tưởng trong khuôn khổ năm hợp tác Pháp – Việt.

Chương trình sẽ trình chiếu hai bộ phim tài liệu, hai phim ngắn và một phim tài liệu, sau đó thảo luận xung quanh chủ đề nước.

Vào cửa tự do. 

Ngôn ngữ: Dịch song song Pháp – Việt.

Lịch cụ thể: 

18:00, thứ ba 12/11/2013

14:00, thứ tư 13/11/2013

Tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace

24 Tràng Tiền, Hà Nội