Quan trắc vụ cháy nhà máy Rạng Đông: Thủy ngân vượt ngưỡng cho phép