Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được phép thi công trở lại

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng vừa được Bộ Công Thương đồng ý cho phép thi công trở lại sau một thời gian tạm dừng thi công.

Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho phép thi công trở lại đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được phép thi công trở lại sau một thời gian tạm dừng thi công.

Theo đó, thực hiện Công văn số 5659/VPCP-CN ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo hồ sơ đánh giá tổng thể Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 5/11/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra và làm việc về sạt lở khu vực thi công hố móng Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng…; trên cơ sở Báo cáo số 2400/BC-EVN ngày 6/5/2022 của EVN, sau khi xem xét, Bộ Công Thương đồng ý với đề xuất của EVN về việc cho phép thi công trở lại đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. EVN chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Bộ Công Thương về kết quả báo cáo đánh giá tổng thể dự án này.

Trong quá trình tổ chức thi công, yêu cầu EVN bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nhất là đập Thủy điện Hòa Bình, an toàn tuyệt đối với Tượng đài Bác Hồ và các công trình hiện hữu. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, thi công xây dựng công trình và các quy định pháp luật liên quan.