Bão số 10 Goni vào Biển Đông, không khí lạnh tăng cường, Trung bộ mưa lớn mở rộng