Hàng ngàn người trắng đêm chiến đấu với cháy rừng ở Hà Tĩnh

Nguồn: VTV24