Thừa Thiên – Huế: Nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển bị chặt phá

Nguồn:

Truyền hình Nhân dân