Giảm phát thải metan, ngăn chặn tình trạng mất rừng, suy thoái đất