Hơn 200 người được huy động chữa cháy rừng trồng tại Đà Nẵng

Nguồn: Truyền hình Nhân dân