Sông Tô Lịch giảm mùi hôi sau 3 ngày thử nghiệm công nghệ Nhật Bản