UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) cần tuyển Tư vấn về giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: procurement.vietnam@unwomen.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây