CARE tuyển cán bộ dự án

Tổ chức CARE Việt Nam cần tuyển 03 cán bộ dự án (quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật chăm sóc y tế dựa vào cộng đồng và cán bộ kỹ thuật phòng ngừa HIV) làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/11/2011.

Thông tin chi tiết xem tại các file đính kèm sau:

Quản lý dự án

Cán bộ kỹ thuật chăm sóc y tế dựa vào cộng đồng

Cán bộ kỹ thuật phòng ngừa HIV