Cơ hội nhận học bổng Robert S.McNamara

Chương trình học bổng The Robert S. McNamara tài trợ cho các nghiên cứu sinh đang làm việc trong các học viện và viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại một trung tâm hoặc một trường đại học nổi tiếng tại Mỹ trong thời gian từ 5-10 tháng.

Hạn đăng ký: 31/01/2013

Thông tin chi tiết xem tại đây.