WCS tuyển Tư vấn

Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) cần tuyển Tư vấn xây dựng tài liệu tham khảo và chuyên đề về mối liên hệ của tham nhũng đối với hoạt động buôn bán ĐVHD trái pháp luật.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển như mẫu tới chị Nguyễn Thu Mỹ, Cán bộ Nhân sự tổ chức WCS, địa chỉ email: ntmy@wcs.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây