WWF – Huế tuyển Tư vấn Đánh giá Nhu cầu Bảo tồn

Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) – Huế hiện đang tìm kiếm một Tư vấn viên Đánh giá Nhu cầu Bảo tồn làm việc ngắn hạn cho Dự án CEPF Saola ngay tại địa bàn tỉnh.

Những ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ (bao gồm CV, Đơn xin việc và những giấy tờ liên quan (nếu có) bằng tiếng Anh) tới: Dr. Van Ngoc Thinh, địa chỉ email: thinh.vanngoc@wwfgreatermekong.org;

Hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện tới: Văn phòng WWF Huế (P/O Chi cục Kiểm Lâm Thừa Thiên – Huế), 18 Đoàn Hữu Trưng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/5/2011.

Thông tin chi tiết như sau:

WWF Hue is seeking exper candidates for the short-time consultant to work with our Saola CEPF project in Thua Thien Hue province.

This is a  short –time consultant,  Rate is commensurate with experience.

Further information for this position, kindly look at Term of Reference attached.

The interested candidates are invited to submit application in English  (CV + cover  letter + references (if any)) via email or by post to:

Dr. Van Ngoc Thinh, Central Annamite Landscape Coordinator.

Emaill: thinh.vanngoc@wwfgreatermekong.org

Or

WWF Hue Office ( P/O Chi cuc Kiem Lam Thua Thien Hue)

18 Doan Huu Trung.

Deadline: 30 May 2011

Only short-listed candidates will be contacted for interview. Follow-up phone call and inquiry.