SRD tuyển Quản lý chương trình

Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) cần tuyển Quản lý chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/3/2020

Liên hệ: recruitment@srd.org.vnhop@srd.org.vn