Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố

UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội.

Nạo vét để khơi thông dòng chảy trên sông Lừ bằng công nghệ C2 cải tiến. Ảnh : Thái Hiền

Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban, phụ trách chung.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có 6 Phó Trưởng ban là các Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố.

Sở NN&PTNT Hà Nội là cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai; Bộ Tư lệnh Thủ đô là cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố có Chánh Văn phòng là Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội…