Childfund tuyển 02 vị trí

Tổ chức Childfund Việt Nam cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: recruitment@childfund.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 09/05/2019