ICRAF Vietnam tuyển chuyên viên truyền thông

Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF) tại Việt Nam cần tuyển 01 chuyên viên truyền thông, làm việc tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây