Đại sứ quán Anh tuyển Chuyên gia tư vấn

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cần tuyển Chuyên gia tư vấn xây dựng Hướng dẫn về đánh giá tác động chính sách.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2021