Rikolto tuyền Cán bộ

Tổ chức Rikolto Việt Nam cần tuyển Cán bộ truyền thông và gây quỹ, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ: Ms. Lê Thùy Linh – Văn phòng Rikolto tại Việt Nam

Nhà số 4, 249 A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: linh.le@rikolto.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây