FHF tuyển Điều phối viên

Quỹ Fred Hollows (FHF) cần tuyển Điều phối dự án, làm việc tại Đà Nẵng.

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây