OXFAM tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển Tư vấn hoặc nhóm Tư vấn cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu và di cư tự phát, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hang.tranthanh@oxfam.org và huy.nguyenngoc@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây