HAIVN tuyển 02 Cán bộ Dự án

Tổ chức Hợp tác vì sự Phát triển Y tế Việt Nam (HAIVN) đang tuyển 02 Cán bộ Dự án, làm việc tại Huế và Thái Nguyên.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến Ms. Dam Thuy Huong tại địa chỉ email thuyhuong@haivn.org trước ngày 09/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây: Cán bộ tại Huế; Cán bộ tại Thái Nguyên