Giá trị khổng lồ của động vật hoang dã

Đăng ngày

Ngày 3/3 hằng năm được chọn là Ngày Động vật hoang dã thế giới nhằm nâng cao nhận thức của con người về thực vật, động vật hoang dã.