Các quốc gia chưa tìm được tiếng nói chung tại COP25

Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) tại Madrid (Tây Ban Nha) đã kết thúc mà các bên không tìm được tiếng nói chung.

Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP25) tại Madrid (Tây Ban Nha) đã khép lại ngày 15/12 với việc các quốc gia chưa tìm được tiếng nói chung.

Nguồn: