Kim quýt

ThienNhien.Net – Kim quýt (Triphasia trifoliata) là một loại cây cảnh đẹp, được ưa dùng trong nghệ thuật bonsai. Khác với nhiều loài cây cảnh khác chỉ để trang trí, kim quýt còn cho quả ăn được và có thể trị ho.