Vết thương rừng

Ảnh chụp tại vùng lõi một vườn quốc gia thuộc tỉnh Đắk Lắk