SCDI tuyển 02 vị trí

Trung tâm hỗ trợ Phát triển Sáng kiến Cộng đồng (SCDI) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hải Phòng:

01 Trợ lý chương trình

01 Cán bộ chương trình

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email:  nhansu@scdi.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/02/2019