GIZ tuyển nhân viên chương trình

Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển nhân viên chương trình làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu công việc.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 19/9/2011.

Thông tin chi tiết xem tại đây.