OXFAM tuyển Trưởng nhóm

Tổ chức Oxfam cần tuyển Trưởng nhóm Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF), làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây