LIN tuyển Tình nguyện viên

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (LIN) đang tuyển 01 Tình nguyện viên đánh giá đề xuất dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email volunteer@LINvn.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.