SCDI tuyển 02 vị trí

Trung tâm hỗ trợ Phát triển Sáng kiến Cộng đồng (SCDI) cần tuyển 02 vị trí:

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/02/2019