Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị của Liên minh Khoáng sản về dự án mỏ sắt Thạch Khê

Ngày 17/01/2019, Liên minh Khoáng sản gửi văn bản kiến nghị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng bộ, ban, ngành về việc dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ.

Phúc đáp bản kiến nghị này, ngày 30/01/2019, Thanh tra Bộ Tài chính gửi Công văn số 107/TTr-KT cho biết Bộ đã nhận được thư kiến nghị từ ngày 24/01/2019 và sẽ chuyển toàn bộ nội dung đến UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét.

Khu vực mỏ sắt Thạch Khê (Ảnh: PanNature)

Dựa trên các bằng chứng nghiên cứu và khảo sát thực địa kết hợp tham vấn chuyên gia, Liên minh Khoáng sản khẳng định dự án mỏ sắt Thạch Khê tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về kinh tế, xã hội và môi trường. Do đó, Liên minh kiến nghị dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ theo Luật Khoáng sản 2010.

Nguồn:
PanNature