Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị của Liên minh Khoáng sản về dự án mỏ sắt Thạch Khê

Bộ Tài chính phản hồi kiến nghị của Liên minh Khoáng sản về dự án mỏ sắt Thạch Khê

Ngày 17/01/2019, Liên minh Khoáng sản gửi văn bản kiến nghị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng bộ, ban, ngành về việc dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ. Phúc đáp bản kiến nghị này, ngày 30/01/2019, Thanh tra Bộ Tài chính gửi Công văn số 107/TTr-KT cho biết Bộ đã […]

Liên minh Khoáng sản kiến nghị dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ

Liên minh Khoáng sản kiến nghị dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng cửa mỏ

Dựa trên kết quả nghiên cứu và khảo sát thực địa kết hợp tham vấn chuyên gia trong lĩnh vực khoáng sản, ngày 17/1/2019, Liên minh Khoáng sản gửi văn bản kiến nghị lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng bộ, ban, ngành về việc dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê và đóng […]