Plan tuyển Tư vấn

Tổ chức Plan International cần tuyển Chuyên gia tư vấn tiến hành nghiên cứu cơ bản về không gian thể thao cho sự an toàn và bình đẳng tại các trường học tại Hà Nội, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Ông Giang Hoàng Hiếu – Điều phối viên M&E

Email: hieu.gianghoang@plan-international.org

Hoặc: Bà Phan Minh Châu – Điều phối viên dự án

Email: chau.phanminh@plan-international.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây