AAV tuyển tư vấn làm phim

Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) tuyển tư vấn làm phim về các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện các sáng kiến về quyền xã hội cho lao động nữ di cư.

Hạn nộp hồ sơ: 25/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại link.