Trại hè Thanh niên Lãnh đạo 2016

Compass Youth Leadership Camp (CYC) 2016 bắt đầu tuyển ứng viên.

Đối tượng: Học sinh từ 14-18 tuổi

Thời gian: 23 – 30/06/2016

Địa điểm: Chiang Mai, Thái Lan

Học phí: 800USD bao gồm phí đi lại

Học bổng: 02 suất học bổng toàn phần, 02 suất học bổng bán phần và nhiều suất học bổng nhỏ

Thông tin chi tiết về yêu cầu và cách thức đăng ký vui lòng xem tại đây.