WVV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển các vị trí sau:

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/02/2017

Ứng viên quan tâm ứng tuyển Online tại website của WVV.