FFI tuyển Tư vấn quốc gia

Tổ chức FFI đang tìm kiếm 01 Tư vấn quốc gia cho Dự án thẩm định lại Tiêu chuẩn Plan Vivo. Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi CV và thư xin việc tới bà Lê Hồng Việt qua email viet.hong.le@fauna-flora.org trước ngày 12/11/2019.