AEA tuyển Tư vấn

Tổ chức Aide et Action International (AEA) cần tuyển Tư vấn khảo sát đầu vào, đề xuất chiến lược nâng cao năng lực cho các bên liên quan và xây dựng bộ tài liệu tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ. Dự án được thực hiện tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.